Osobní počítače

HARDWARE

  • sestavení PC popř. upgrade potřebných částí
  • detekce HW poruch

SOFTWARE

  • instalace operačního systému, včetně konfigurace ovladačů zařízení a zabezpečení
  • reinstalace operačního systému včetně obnovy dat
  • optimalizace softwarového vybavení